Aanmelden

Meestal kunt u zelf uw moeilijkheden en problemen oplossen of erover praten met mensen uit uw directe omgeving: partner, familieleden, vrienden. Soms is dit echter niet voldoende en wilt u, vaak in overleg met de huisarts of de arbo-arts, met een deskundige praten. Ik realiseer me dat dat voor u een grote stap kan zijn. Mijn praktijk is kleinschalig en ik ben dan ook persoonlijk aanspreekbaar, u komt dus niet bij een onpersoonlijke instantie. Ik streef ernaar zo spoedig mogelijk een afspraak met u te maken.

U kunt zich bij Psychologiepraktijk Femke van Luxemburg aanmelden op advies van uw huisarts, POH-GGZ (praktijkondersteuner van de huisarts) of een andere verwijzer zoals een arbo/bedrijfs-arts. Als u zich op eigen initiatief aanmeldt vind ik het belangrijk dat u met uw huisarts overlegt. Voor vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar is een verwijsbrief van de huisarts voor Generalistische Basis GGZ noodzakelijk. U kunt altijd met mij overleggen over een verwijzing door de huisarts of over het hulpaanbod binnen de praktijk. Neem dus gerust contact op voor meer informatie.

Informatie over vergoedingen en tarieven vindt u onder Vergoeding. Ik werk met alle zorgverzekeraars samen en ik ga graag met u aan de slag.

Afspraak Maken
Afspraken zijn mogelijk binnen en buiten kantooruren, door de week en in het weekend.
Aanmelden kan telefonisch via telefoonnummer 06-23721075, of per e-mail via femke@psycholoogoudewater.nl. U kunt ook gebruik maken van het onderstaande aanmeldformulier. De praktijk is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 18:00 uur. Bij geen gehoor kunt u een bericht achterlaten en dan bel ik u zo snel mogelijk terug.

Aanmeldformulier

Heeft u nog vragen of wilt u kennismaken?