Voor welke vergoeding komt u in aanmerking?

Contracten met zorgverzekeraars

Psychologiepraktijk Femke van Luxemburg heeft in 2023 met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor de Generalistische Basis GGZ. Bij gecontracteerde zorgverzekeraars kan verzekerde zorg door mij direct gedeclareerd worden. U ontvangt dus geen nota.

Zorgzaam zorgverzekering
ONVZ zorgverzekering
Zorg en Zekerheid zorgverzekering
CZdirect zorgverzekering
Hollandzorg
FBTO zorgverzekering
Aon zorgverzekering
Jaaah. zorgverzekering
Zilveren Kruis zorgverzekering
SZVK zorgverzekering
ZEKUR zorgverzekering
DSW zorgverzekering
Univé zorgverzekering
De Friesland zorgverzekering
National Academic zorgverzekering
HEMA zorgverzekering
PNO zorg
Anderzorg zorgverzekering
Studenten goed verzekerd
IZA zorgverzekering
IZZ zorgverzekering
ZorgDirect zorgverzekering
Stad Holland zorgverzekering
Bewuzt zorgverzekering
VvAA zorgverzekering
VGZ zorgverzekering
ProLife zorgverzekering
Just. zorgverzekering
UMC zorgverzekering
MBO met zorg verzekerd
PMA zorgverzekering
ASR zorgverzekering
AZVZ zorgverzekering
One Underwriting zorgverzekering
Interpolis zorgverzekering
Nationale Nederlanden zorgverzekering
ZieZo zorgverzekering
InTwente zorgverzekering
Salland zorgverzekering
Besured zorgverzekering
Ditzo zorgverzekering
De Amersfoortse zorgverzekering
OHRA zorgverzekering
Caresco zorgverzekering
Promovendum zorgverzekering
Aevitae zorgverzekering
CZ zorgverzekering
United consumers zorgverzekering
Menzis zorgverzekering

Tarieven verzekerde zorg

De duur en het type van een consult bepaalt het tarief. De NZa stelt ieder jaar de (maximum)tarieven vast, die u hieronder kan vinden.

  • Voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven.
  • Voor verzekeraars waarmee ik wel een contract heb afgesloten hanteer ik de contractueel overeengekomen tarieven, die een per contract verschillend percentage bedragen van door de NZa vastgestelde maximumtarieven.

Download hier een overzicht van de door NZa vastgestelde maximumtarieven voor 2023.

Zorgprestatiemodel: Per 1 januari 2022 is de bekostiging van de GGZ gewijzigd. Om die reden zijn alle trajecten die in 2021 zijn gestart op 31-12-2021 afgesloten. Vanaf 2022 worden de consulten vervolgens los gedeclareerd en niet meer als traject. Download hier een folder over het Zorgprestatiemodel.

Tarieven onverzekerde zorg

De zorgverzekeraars hebben een aantal klachten en problemen uitgesloten van vergoeding. Als er sprake is van werkproblemen, relatieproblemen of als er geen DSM-IV stoornis kan worden vastgesteld, dan wordt de behandeling niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Indien u voor deze problemen graag in behandeling wilt komen, zult u daarom zelf moeten betalen. Ook in dat geval hanteert de praktijk 100% van het onderstaande door de NZa vastgestelde maximumtarief voor een ‘niet-basispakketzorg consult’. Dit tarief is gebaseerd op basis van een sessie van 45 minuten en 15 minuten administratie/verslaglegging.

Download hier een overzicht van de door NZa vastgestelde maximumtarieven voor 2023.

Asynchrone zorg

Ook asynchrone zorg, zoals e-mail berichten of chats kunnen tijdens een behandeltraject aangemerkt worden als consult. Hiervoor staat in artikel 2.3 lid 2 van de beleidsregel van de NZa: ‘Voor asynchrone digitale zorg geldt het volgende. De zorgaanbieder registreert één consult per dag op basis van de totale tijd besteed aan het contact met de patiënt op verschillende momenten van die dag.

Niet nagekomen afspraken

Afspraken dienen minimaal 24 uur voor de afspraak te worden afgezegd of verplaatst. Indien u niet of te laat afzegt ben ik genoodzaakt, ongeacht de reden voor afzegging, de kosten van de gereserveerde tijd van de sessie in rekening te brengen. Deze kosten bedragen €100,00 per afspraak en worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U dient deze dus zelf te voldoen.

Eigen risico

Volledigheidshalve wijzen wij u op het verplichte eigen risico, dat geldt voor alle geneeskundige zorg. Dit geldt bij zowel gecontracteerde als ongecontracteerde zorg. Het standaard eigen risico voor 2022 bedraagt 385 euro per jaar. Wanneer u een ander eigen risico heeft gekozen dan geldt dat bedrag.

Let op: met de invoering van het Zorgprestatiemodel per 1 januari 2022, wordt het eigen risico ieder jaar opnieuw aangesproken. Bestaat een traject dus uit consulten in twee verschillende kalenderjaren dan wordt het eigen risico van beide jaren (naar rato) aangesproken. Dit geldt ook voor trajecten die in 2021 (in de oude bekostiging) zijn gestart. Download hier een folder over het Zorgprestatiemodel.

Betalingsvoorwaarden

Bij ongecontracteerde of onverzekerde zorg krijgt u van mij de factuur van de behandeling. De praktijk werkt met de betalingsvoorwaarden van de LVVP, de beroepsorganisatie van vrijgevestigde psychologen. U kunt de betalingsvoorwaarden hier downloaden.

Heeft u nog vragen of wilt u kennismaken?