Voor welke vergoeding komt u in aanmerking?

Contracten met zorgverzekeraars

Psychologiepraktijk Femke van Luxemburg heeft in 2024 met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor de Generalistische Basis GGZ. Bij gecontracteerde zorgverzekeraars kan verzekerde zorg door mij direct gedeclareerd worden. U ontvangt dus geen nota.

PMA zorgverzekering
MBO met zorg verzekerd
AZVZ zorgverzekering
Hollandzorg
CZ zorgverzekering
IZA zorgverzekering
Interpolis zorgverzekering
ProLife zorgverzekering
Besured zorgverzekering
Promovendum zorgverzekering
Anderzorg zorgverzekering
Menzis zorgverzekering
Just. zorgverzekering
Aevitae zorgverzekering
De Friesland zorgverzekering
Zorg en Zekerheid zorgverzekering
National Academic zorgverzekering
InTwente zorgverzekering
VvAA zorgverzekering
CZdirect zorgverzekering
Bewuzt zorgverzekering
Nationale Nederlanden zorgverzekering
Ditzo zorgverzekering
VGZ zorgverzekering
Zilveren Kruis zorgverzekering
ZieZo zorgverzekering
ONVZ zorgverzekering
ASR zorgverzekering
Aon zorgverzekering
UMC zorgverzekering
Zorgzaam zorgverzekering
OHRA zorgverzekering
IZZ zorgverzekering
United consumers zorgverzekering
One Underwriting zorgverzekering
ZEKUR zorgverzekering
SZVK zorgverzekering
De Amersfoortse zorgverzekering
PNO zorg
Studenten goed verzekerd
Stad Holland zorgverzekering
FBTO zorgverzekering
Salland zorgverzekering
DSW zorgverzekering
Univé zorgverzekering
Jaaah. zorgverzekering
ZorgDirect zorgverzekering
HEMA zorgverzekering
Caresco zorgverzekering

Tarieven verzekerde zorg

De duur en het type van een consult bepaalt het tarief. De NZa stelt ieder jaar de (maximum)tarieven vast, die u hieronder kan vinden.

  • Voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven.
  • Voor verzekeraars waarmee ik wel een contract heb afgesloten hanteer ik de contractueel overeengekomen tarieven, die een per contract verschillend percentage bedragen van door de NZa vastgestelde maximumtarieven.

Download hier een overzicht van de door NZa vastgestelde maximumtarieven voor 2024.

Zorgprestatiemodel: Per 1 januari 2022 is de bekostiging van de GGZ gewijzigd. Sinds 2022 worden de consulten vervolgens los gedeclareerd en niet meer als traject. Download hier een folder over het Zorgprestatiemodel.

Tarieven onverzekerde zorg

De zorgverzekeraars hebben een aantal klachten en problemen uitgesloten van vergoeding. Als er sprake is van werkproblemen, relatieproblemen of als er geen DSM-IV stoornis kan worden vastgesteld, dan wordt de behandeling niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Indien u voor deze problemen graag in behandeling wilt komen, zult u daarom zelf moeten betalen. Ook in dat geval hanteert de praktijk 100% van het onderstaande door de NZa vastgestelde maximumtarief voor een ‘niet-basispakketzorg consult’. Dit tarief is gebaseerd op basis van een sessie van 45 minuten en 15 minuten administratie/verslaglegging.

Download hier een overzicht van de door NZa vastgestelde maximumtarieven voor 2023.

Asynchrone zorg

Ook asynchrone zorg, zoals e-mail berichten of chats kunnen tijdens een behandeltraject aangemerkt worden als consult. Hiervoor staat in artikel 2.3 lid 2 van de beleidsregel van de NZa: ‘Voor asynchrone digitale zorg geldt het volgende. De zorgaanbieder registreert één consult per dag op basis van de totale tijd besteed aan het contact met de patiënt op verschillende momenten van die dag.

Niet nagekomen afspraken

Afspraken dienen minimaal 24 uur voor de afspraak te worden afgezegd of verplaatst. Indien u niet of te laat afzegt ben ik genoodzaakt, ongeacht de reden voor afzegging, de kosten van de gereserveerde tijd van de sessie in rekening te brengen. Deze kosten bedragen €100,00 per afspraak en worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U dient deze dus zelf te voldoen.

Eigen risico

Volledigheidshalve wijzen wij u op het verplichte eigen risico, dat geldt voor alle geneeskundige zorg. Dit geldt bij zowel gecontracteerde als ongecontracteerde zorg. Het standaard eigen risico voor 2024 bedraagt 385 euro per jaar. Wanneer u een ander eigen risico heeft gekozen dan geldt dat bedrag.

Let op: sinds de invoering van het Zorgprestatiemodel in 2022, wordt het eigen risico ieder jaar opnieuw aangesproken. Bestaat een traject dus uit consulten in twee verschillende kalenderjaren dan wordt het eigen risico van beide jaren (naar rato) aangesproken. Download hier een folder over het Zorgprestatiemodel.

Betalingsvoorwaarden

Bij ongecontracteerde of onverzekerde zorg krijgt u van mij de factuur van de behandeling. De praktijk werkt met de betalingsvoorwaarden van de LVVP, de beroepsorganisatie van vrijgevestigde psychologen. U kunt de betalingsvoorwaarden hier downloaden.

Heeft u nog vragen of wilt u kennismaken?